COVID-19 be inPHormed

NGAYON, bukod sa pandemic ay may mas mabilis pang kumakalat, at ito ay nasa ating mga kamay: IMPORMASYON. Hindi lang ang pandemic ang maaaring makapahamak sayo, kundi pati na rin ang maling impormasyon. Araw-araw, napupuno ang Social Media ng mga balita, pero naiintindihan ba natin ito at napapangalagaan ba tayo ng impormasyong hawak natin?

Huwag nang mag-alala dahil hatid sa inyo ng UP College of Public Health ang...

#inPHormed
Inside Public Health: Organizing Information for Mass Education

Sa #inPHormed, regular kang matututo ng mga impormasyon tungkol sa Epidemiology, Prevention, Policy and Governance, at Technical-Clinical. Nasuri na ito ng mga propesyunal sa larangan ng Pampublikong Kalusugan.

TECHNICAL-CLINICAL
Alamin natin kung ano nga ba ang COVID-19 at kung paano ba ito ginagamot base sa mga kasalukuyang pag-aaral at ebidensya.

EPIDEMIOLOGY
Sabay-sabay nating matutunan mula sa mga experto ng UP CPH kung ano ba ang siyensya sa likod ng "Flattening the Curve" at kung paano ka makatutulong sa pagpapahina ng isang pandemic gaya ng sa COVID-19.

PREVENTION
Matuto ng ilang tips sa kung paano pangangalagaan ang iyong pamilya at sarili laban sa COVID-19.

POLICY AND GOVERNANCE
Ano nga ba ang mga hakbang ng pamahalaan at ang mga batas na makasisigurong ligtas ang bawat Pilipino sa panahon ng pandemic?

Kaya samahan mo kami! Sama-sama, kayang-kaya nating talunin ang COVID-19.

Ligtas ang #inPHormed!

#inPHormed
#WeAreUPCPH
#FlattenTheCurve

(Graphic design by Rica Andrea Marcelo)